Justerat protokoll från Tekniska nämnden 2020-09-28

Protokollet från Tekniska nämndens sammanträde 2020-09-28 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-09-28

Paragrafer:

§ 83-99

Tillkännagivandet publicerades:

2020-10-08

Tillkännagivandet tas bort:

2020-10-30

Protokollet förvaras:

Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Sidan uppdaterad 2020-10-08