Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2020-10-12, sekretess

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-10-12, sekretess är nu justerat och finns tillgängligt på papper.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-10-12

Paragrafer:

§§ 303-306

Tillkännagivandet publicerades:

2020-10-12

Tillkännagivandet tas bort:

2020-11-03

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper

Sidan uppdaterad 2020-10-12