Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2020-10-06

Protokollet från kommunstyrelsen sammanträde 2020-10-06 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-10-06

Paragrafer:

§§ 276-302

Tillkännagivandet publicerades:

2020-10-14

Tillkännagivandet tas bort:

2020-11-05

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2020-10-14