Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2020-11-03

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-03 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2020-11-03

Paragrafer:

§§ 311 - 334
(§ 335 justerades omedelbart och anslogs den 3 november 2020)

Tillkännagivandet publicerades:

2020-11-06

Tillkännagivandet tas bort:

2020-11-28

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2020-11-05