Justerat protokoll från kommunrevisionen 2020-11-02

Protokollet från kommunrevisionens sammanträde 2020-11-02 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

kommunrevisionen

Sammanträdesdatum:

2020-11-02

Paragrafer:

§ 36

Tillkännagivandet publicerades:

2020-11-09

Tillkännagivandet tas bort:

2020-12-01

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Östersunds kommun

Aktuella handlingar:

Protokoll kommunrevisionen 2020-11-02

Sidan uppdaterad 2020-11-09