Justerat protokoll från utvecklingsutskottet 2020-11-02

Protokollet från utvecklingsutskottets sammanträde 2020-11-02 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Utvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum:

2020-11-02

Paragrafer:

§§ 17-19

Tillkännagivandet publicerades:

2020-11-09

Tillkännagivandet tas bort:

2020-12-01

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2020-11-09