Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2020-11-12

Protokollet från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2020-11-12 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-11-12

Paragrafer:

§§ 65-69

Tillkännagivandet publicerades:

2020-11-12

Tillkännagivandet tas bort:

2020-12-04

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2020-11-12