Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2020-11-18, § 108

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-11-18 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-11-18

Paragrafer:

§ 108

Tillkännagivandet publicerades:

2020-11-19

Tillkännagivandet tas bort:

2020-12-11

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2020-11-19