Kommunfullmäktige sammanträder 2021‑01‑18

Måndagen den 18 januari klockan 18.30 sammanträder kommunfullmäktige i Stora Helvetet (aulan) på Österäng.

Tillkännagivande av sammanträde

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum och tid:

2021-01-18, klockan 18.30

Plats:

Stora Helvetet (aulan), Österäng

Tid för allmänhetens frågestund:

Utgår

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2021-01-11