Flyttning av fordon

Östersunds kommun har enligt beslut i Tekniska nämnden flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Teknisk förvaltning, Entreprenadenheten har enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129), förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198) och efter beslut av Tekniska nämnden, flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats: Trådvägen 10, 831 51 Östersund.

Om ägaren inte hämtat fordonet inom tre månader tillfaller äganderätten till fordonet Östersunds kommun.

Kungörelse

Ärende:

Flyttning av fordon

Registreringsnummer:

OOK 997

Fabrikat:

Volvo FLG08

Ursprunglig uppställningsplats:

Stationsplan, Östersund

Fordon hämtas senast:

2021-05-02

Kungörelsen publicerades:

2021-02-02

Kungörelsen tas bort:

2021-05-02

Sidan uppdaterad 2021-02-02