Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2021-02-03

Protokollet från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2021-02-03 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-02-03

Paragrafer:

§§ 1-9

Tillkännagivandet publicerades:

2021-02-09

Tillkännagivandet tas bort:

2021-03-03

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2021-02-09