Justerat protokoll från kommunfullmäktige 2021-02-04

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-04 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2021-02-04

Paragrafer:

§§ 20 - 44

Tillkännagivandet publicerades:

2021-02-12

Tillkännagivandet tas bort:

2021-03-06

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2021-02-12