Justerat protokoll från Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 2021-02-15

Protokollet från Gemensam nämnd för upphandlingssamverkans sammanträde 2021-02-15 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan

Sammanträdesdatum:

2021-02-15

Paragrafer:

§1-8

Tillkännagivandet publicerades:

2021-02-15

Tillkännagivandet tas bort:

2021-03-09

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, rådhuset

Sidan uppdaterad 2021-02-15