Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2021-02-15, sekretess

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-02-15 är nu justerat och finns tillgängligt på papper.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-02-15

Paragrafer:

§ 40

Tillkännagivandet publicerades:

2021-02-15

Tillkännagivandet tas bort:

2021-03-09

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokoll social- och arbetsmarknadnämnden 2021-02-15, sekretess finns på papper

Sidan uppdaterad 2021-02-15