Justerat protokoll från utvecklingsutskottet 2021-01-21

Protokollet från utvecklingsutskottets sammanträde 2021-01-21 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Utvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum:

2021-01-21

Paragrafer:

§ 1

Tillkännagivandet publicerades:

2021-02-16

Tillkännagivandet tas bort:

2021-03-10

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2021-02-16