Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2021-02-09

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-09 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-02-09

Paragrafer:

§§ 37-52

Tillkännagivandet publicerades:

2021-02-17

Tillkännagivandet tas bort:

2021-03-11

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2021-02-17