Justerat protokoll från finans- och ledningsutskottet 2021-02-16

Protokollet från finans- och ledningsutskottets sammanträde 2021-02-16 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Finans- och ledningsutskottet

Sammanträdesdatum:

2021-02-16

Paragrafer:

§§ 8 -12

Tillkännagivandet publicerades:

2021-02-18

Tillkännagivandet tas bort:

2021-03-12

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2021-02-18