Justerat protokoll från Gemensamma överförmyndarnämnden 2021-02-11

Protokollet från Gemensamma överförmyndarnämnden sammanträde 2021-02-11 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Gemensamma överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-02-11

Paragrafer:

§1-5

Tillkännagivandet publicerades:

2021-02-18

Tillkännagivandet tas bort:

2021-03-12

Protokollet förvaras:

Överförmyndarnämndens kansli

Sidan uppdaterad 2021-02-18