Justerat protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2021-02-15

Protokollet från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-02-15 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-02-15

Paragrafer:

§ 14

Tillkännagivandet publicerades:

2021-02-19

Tillkännagivandet tas bort:

2021-03-13

Protokollet förvaras:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2021-02-19