Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2021-02-19

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-02-19 är nu justerat och finns på papper

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-02-19

Paragrafer:

§ 41

Tillkännagivandet publicerades:

2021-02-19

Tillkännagivandet tas bort:

2021-03-15

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarkadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper-xx

Sidan uppdaterad 2021-02-19