Tidbegränsat bygglov, Blomstergården

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av en tillfällig evakueringsskola på del av gamla slakteriområdet (Blomstergården).

Ansökan avviker från den gällande detaljplanen eftersom aktuellt område är utpeckat som industriområde. Det tidsbegränsade bygglovet är sökt till och med 31 augusti 2023.

Berörda sakägare med flera har möjlighet att yttra sig över ovanstående bygglovsansökan senast den 8 mars 2021.

Kontakta kundcenter, Östersunds kommun för att ta del av handlingarna.

Kungörelse

Ärende:

Karlslund 1:32

Beskrivning:

Tidsbegränsat bygglov, Blomstergården

Kungörelsen publicerades:

2021-02-20

Kungörelsen tas bort:

2021-03-07

07Handlingen förvaras:

Samhällsbyggnad

Sidan uppdaterad 2021-02-19