Justerat protokoll från biblioteksstyrelsen 2021-03-17

Protokollet från biblioteksstyrelsens sammanträde 2021-03-17 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Biblioteksstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-03-17

Paragrafer:

§ 1

Tillkännagivandet publicerades:

2021-03-23

Tillkännagivandet tas bort:

2021-04-14

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, rådhuset

Sidan uppdaterad 2021-03-23