Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-16

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-16 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-03-16

Paragrafer:

§§ 53 - 85

§ 54 justerades omedelbart och anslogs den 17 mars.

Tillkännagivandet publicerades:

2021-03-23

Tillkännagivandet tas bort:

2021-04-14

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2021-03-29