Direktjusterat protokoll från Miljö- och samhällsnämnden 2021-03-24

Protokollet från Miljö- och samhällsnämnden sammanträde 2021-03-24 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Miljö- och samhällsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-03-24

Paragrafer:

§46

Tillkännagivandet publicerades:

2021-03-24

Tillkännagivandet tas bort:

2021-04-15

Protokollet förvaras:

Samhällsbyggnad

Sidan uppdaterad 2021-03-24