Justerat protokoll från finans- och lednignsutskottet 2021-03-24

Protokollet från finans- och ledningsutskottets sammanträde 2021-03-24 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Finans- och ledningsutskottet

Sammanträdesdatum:

2021-03-24

Paragrafer:

§§ 14 - 22

Tillkännagivandet publicerades:

2021-03-26

Tillkännagivandet tas bort:

2021-04-17

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2021-03-26