Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2021-03-25, sekretess

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-03-25, sekretess är nu justerat och finns tillgängligt på papper

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-03-25

Paragrafer:

§§ 79 - 115

Tillkännagivandet publicerades:

2021-03-26

Tillkännagivandet tas bort:

2021-04-19

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper

Sidan uppdaterad 2021-03-26