Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2021-03-25

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-03-25 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-03-25

Paragrafer:

§§ 27 - 42, § 27 justerad omedelbart

Tillkännagivandet publicerades:

2021-03-30

Tillkännagivandet tas bort:

2021-04-21

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2021-03-30