Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2021-03-30

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-30 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-03-30

Paragrafer:

§§ 86-87

Tillkännagivandet publicerades:

2021-03-31

Tillkännagivandet tas bort:

2021-04-22

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2021-03-31