Justerat protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2021-03-31

Protokollet från barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-31 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-03-31

Paragrafer:

§§ 26-38

Tillkännagivandet publicerades:

2021-04-01

Tillkännagivandet tas bort:

2021-04-23

Protokollet förvaras:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2021-04-01