Justerat protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2021-03-31

Protokollet från kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2021-03-31 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-03-31

Paragrafer:

§ 37 - 41

Tillkännagivandet publicerades:

2021-04-07

Tillkännagivandet tas bort:

2021-04-29

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, rådhuset

Sidan uppdaterad 2021-04-07