Justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2021-03-31

Protokollet från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2021-03-31 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-03-31

Paragrafer:

§§ 10-25

Tillkännagivandet publicerades:

2021-04-08

Tillkännagivandet tas bort:

2021-04-30

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2021-04-08