Flyttning av fordon

Östersunds kommun har enligt beslut i Tekniska nämnden flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Östersunds kommun har, enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129), förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198) och efter beslut av Tekniska nämnden, flyttat följande fordon till kommunens särskilda uppställningsplats.

Om ägaren inte hämtat fordonet inom tre månader tillfaller äganderätten till fordonet Östersunds kommun.

Kungörelse

Ärende:

Flyttning av fordon

Registreringsnummer:

TBN 362

Fabrikat:

Volvo

Ursprunglig uppställningsplats:

Sörevägen Mem 9

Fordon hämtas senast:

2021-07-30

Kungörelsen publicerades:

2021-04-21

Kungörelsen tas bort:

2021-07-30

Sidan uppdaterad 2021-04-29