Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2021-04-13

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-13 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-04-13

Paragrafer:

§§ 88-137

Tillkännagivandet publicerades:

2021-04-22

Tillkännagivandet tas bort:

2021-05-14

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2021-04-22