Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2021-04-21, sekretess

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-04-21 är nu justerat och finns tillgängligt på papper.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-04-21

Paragrafer:

§§ 116-149

Tillkännagivandet publicerades:

2021-04-22

Tillkännagivandet tas bort:

2021-05-14

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper

Sidan uppdaterad 2021-04-22