Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2021-04-21

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-04-21 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-04-21

Paragrafer:

§§ 43 - 54

Tillkännagivandet publicerades:

2021-04-23

Tillkännagivandet tas bort:

2021-05-17

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2021-04-23