Justerat protokoll från utvecklingsutskottet 2021-04-20

Protokollet från utvecklingsutskottets sammanträde 2021-04-20 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Utvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum:

2021-04-20

Paragrafer:

§§ 7-8

Tillkännagivandet publicerades:

2021-04-23

Tillkännagivandet tas bort:

2021-05-15

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2021-04-23