Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2021-04-26, sekretess

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-04-26, sekretess är nu justerat och finns tillgängligt på papper.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-04-26

Paragrafer:

§ 150

Tillkännagivandet publicerades:

2021-04-26

Tillkännagivandet tas bort:

2021-05-18

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Aktuella handlingar:

Protokollet finns på papper

Sidan uppdaterad 2021-04-26