Justerat protokoll från kommunstyrelsen 2021-04-27

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-27 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2021-04-27

Paragrafer:

§§ 138-148

Tillkännagivandet publicerades:

2021-04-27

Tillkännagivandet tas bort:

2021-05-19

Protokollet förvaras:

Rådhuset

Aktuella handlingar:

Sidan uppdaterad 2021-04-27