Justerat protokoll från Tekniska nämnden 2021-04-21

Protokollet från Tekniska nämndens sammanträde 2021-04-21 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2021-04-21

Paragrafer:

§ 40-55

Tillkännagivandet publicerades:

2021-04-27

Tillkännagivandet tas bort:

2021-05-19

Protokollet förvaras:

Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Sidan uppdaterad 2021-04-27