Justerat protokoll från social- och arbetsmarknadsnämnden
2021-04-28, sekretess

Protokollet från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2021-04-28, sekretess är nu justerat och finns på papper.

Tillkännagivande

Organ:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-04-28

Paragrafer:

§§ 151 - 152

Tillkännagivandet publicerades:

2021-04-28

Tillkännagivandet tas bort:

2021-05-20

Protokollet förvaras:

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Aktuella handlingar:

Protokollet 2021-04-28 finns på papper

Sidan uppdaterad 2021-04-28