Justerat protokoll från Gemensamma överförmyndarnämnden 2021-04-29 serie B

Protokollet från Gemensamma överförmyndarnämdens sammanträde 2021-04-29 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Gemensamma överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-04-29

Paragrafer:

§ 41 - 46

Tillkännagivandet publicerades:

2021-04-30

Tillkännagivandet tas bort:

2020-05-22

Protokollet förvaras:

Gemensamma överförmyndarnämndens kansli

Sidan uppdaterad 2021-04-29