Justerat protokoll från kommunrevisionen 2021-04-15

Protokollet från kommunrevisionens sammanträde 2021-04-15 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Kommunrevisionen

Sammanträdesdatum:

2021-04-15

Paragrafer:

§ 12

Tillkännagivandet publicerades:

2021-04-30

Tillkännagivandet tas bort:

2021-04-22

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2021-04-30