Justerat protokoll från finans- och lednignsutskottet 2021-04-27

Protokollet från finans- och ledningsutskottet sammanträde 2021-04-27 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Finans- och ledningsutskottet

Sammanträdesdatum:

2021-04-27

Paragrafer:

§§ 23 - 28

Tillkännagivandet publicerades:

2021-05-03

Tillkännagivandet tas bort:

2021-05-25

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2021-05-03