Justerat protokoll från Miljö- och samhällsnämnden 2021-04-28

Protokollet från Miljö- och samhällsnämnden sammanträde 2021-04-28 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Miljö- och samhällsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-04-28

Paragrafer:

§64-91

Tillkännagivandet publicerades:

2021-05-04

Tillkännagivandet tas bort:

2021-05-26

Protokollet förvaras:

Samhällsbyggnad

Sidan uppdaterad 2021-05-04