Justerat protokoll från finans- och ledningsutskottet 2021-05-25

Protokollet från finans- och ledningsutskottets sammanträde 2021-05-25 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Finans- och ledningsutskottet

Sammanträdesdatum:

2021-05-25

Paragrafer:

§§ 29 - 38

Tillkännagivandet publicerades:

2021-05-26

Tillkännagivandet tas bort:

2021-06-17

Protokollet förvaras:

Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Sidan uppdaterad 2021-05-26