Omedelbart justerat protokoll från Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-26

Protokollet från Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2021-05-26 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-05-26

Paragrafer:

§ 37

Tillkännagivandet publicerades:

2021-05-26

Tillkännagivandet tas bort:

2021-06-17

Protokollet förvaras:

Vård- och omsorgsförvaltningen

Sidan uppdaterad 2021-05-26