Justerat protokoll från Gemensamma överförmyndarnämnden 2021-05-27 serie B

Protokollet från Gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde 2021-05-27 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Gemensamma överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-05-27

Paragrafer:

§ 47 - 52

Tillkännagivandet publicerades:

2021-05-28

Tillkännagivandet tas bort:

2021-06-19

Protokollet förvaras:

Överförmyndarnämndens kansli

Sidan uppdaterad 2021-05-28