Flyttning av fordon

Östersunds kommun har enligt beslut i Tekniska nämnden flyttat följande fordon till särskild uppställningsplats.

Östersunds kommun har, enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129), förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198) och efter beslut av Tekniska nämnden, flyttat följande fordon till kommunens särskilda uppställningsplats.

Om ägaren inte hämtat fordonet inom tre månader tillfaller äganderätten till fordonet Östersunds kommun.

Kungörelse

Ärende:

Flyttning av fordon

Registreringsnummer:

DJJ 226

Fabrikat:

Audi

Ursprunglig uppställningsplats:

P-plats under Frösöbron, vid Strandgatan 1

Fordon hämtas senast:

2021-08-31

Kungörelsen publicerades:

2021-06-01

Kungörelsen tas bort:

2021-08-31

Sidan uppdaterad 2021-06-01