Justerat protokoll från Miljö- och samhällsnämnden 2021-05-26

Protokollet från Miljö- och samhällsnämnden sammanträde 2021-05-26 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Miljö- och samhällsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-05-26

Paragrafer:

§92-122

Tillkännagivandet publicerades:

2021-06-01

Tillkännagivandet tas bort:

2021-06-23

Protokollet förvaras:

Samhällsbyggnad

Sidan uppdaterad 2021-06-01