Justerat protokoll från Tekniska nämnden 2021-05-26

Protokollet från Tekniska nämndens sammanträde 2021-05-26 är nu justerat och finns tillgängligt som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att tillkännagivandet publicerats här.

Tillkännagivande

Organ:

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2021-05-26

Paragrafer:

§ 56-67

Tillkännagivandet publicerades:

2021-06-02

Tillkännagivandet tas bort:

2021-06-24

Protokollet förvaras:

Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Sidan uppdaterad 2021-06-02